Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet kopplat till distansarbete

Arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet kopplat till distansarbete före och under covid-19 pandemin.

Datum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Dag

Fredag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

ARF – Arbetsrättslig förening i Väst 2022

Bjuder in till föreläsningen fredagen den 13 maj kl. 09:00-12:00, på Zoom.

Innehållet för dagen är en presentation om internationell forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Balans i livet och produktivitet kopplat till distansarbete före och under Covid-19 pandemin, kompletterat med Institutet för stressmedicins (ISM) egen forskning inom området. Området är i allra högsta grad relevant för oss i våra professioner då frågan är på agendan för våra förtroendevalda och våra medlemmar i förändringsarbete av arbetssätt som nu pågår i arbetslivet och på arbetsplatser.

  • Vilka är de viktigaste lärdomarna? Vi kommer mixa föreläsning med gruppsamtal och diskussioner för att ge möjlighet för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Genomförs i samarbete med Sensus.

Föreläsare

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare och forskare för Hälsofrämjande arbetsplatser vid ISM. ISM, bedriver forskning inom stress, hälsa, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. ISM riktar sig till arbetsgivare, som ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och till HR-funktioner och företagshälsovård som arbetar för skapa hälsofrämjande arbetsförhållanden. Distans- och hybridarbete - Institutet för stressmedicin (vgregion.se)

Arrangemangsnummer: 810216

Kontaktperson