STOCKHOLM

Arbetsmiljö - grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud VT 2019

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande - för friska företag och medarbetare. Kunskap om lagstiftning, roller och ansvar är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Startdatum

14 mars 2019

Dagar

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

3 tillfällen, 21 studietimmar

Pris

7900 kr

Innehåll och upplägg

Sensus pedagogiska och inkluderande förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. Deltagarna får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

  • Regelverket kring arbetsmiljön
  • Aktörer i arbetsmiljöarbetet och samverkan på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Förändringsarbete
  • Stress, sjukfrånvaro och rehabilitering
  • Våld och hot
  • Diskrimineringslagen-ändringar samt integrering i SAM
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Datum och tid

14, 21 samt 28 mars 2019 klockan 9:00-16:00

Pris

7 900 kr - inklusive deltagarmaterial, lunch och kaffe.

7 400 kr för ST-medlemmar, Svenska kyrkans församlingar samt Försvarsförbundet

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 26 februari 2019. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Arrangemangsnummer: 902761

Kontaktperson

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.