MALMÖ

Arbetslivsinriktad rehabilitering - vad innebär det i praktiken?

Denna utbildning riktar sig till dig som har personalansvar, fungerar som stöd i HR-roll, eller som skyddsombud eller facklig förtroendeman. Men den är även av intresse för dig som är medarbetare och vill få en bättre förståelse för vad arbetslivsinriktad rehabilitering innebär och vilket ansvar som arbetsgivare respektive arbetstagare har.

Startdatum

5 september 2019

Dagar

Torsdag

Tid

Kl 9:30 - 16:00

Omfattning

1 tillfällen, 8 studietimmar

Pris

3495 kr

Målsättningen med denna dag är att du ska ha kunskap om vilka rutiner som ska finnas på en arbetsplats samt vad som förväntas av dig som arbetsgivare och arbetstagare när det uppstår ett behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Du kommer även att få kunskap om hur arbetslivsinriktad rehabilitering kan genomföras i praktiken. Kursen kommer även att belysa de olika utmaningar som följer av exempelvis fysisk och psykisk ohälsa samt vad som kan göras ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Innehåll

  • Vad innebär arbetslivsinriktad rehabilitering?
  • När ska och kan en rehabilitering inledas?
  • När kan den avslutas?
  • Vilket ansvar har arbetsgivaren?
  • Vilket ansvar har medarbetaren?
  • Karensavdrag i stället för karensdag - vad innebär det?
  • Om ohälsa beror på medarbetarens privata förhållande - vad gäller då?
  • Vilka funktioner är ofta involverade i en arbetslivsinriktad rehabilitering?
  • Vad innebär det när en rehabilitering inte leder till att medarbetaren kan återgå i arbete?

Under dagen kommer föreläsning att varvas med uppgifter att diskutera i grupp. I priset ingår litteratur till ett värde av 500:-, fika och lunch.

Arrangemangsnummer: 905787

Kontaktperson

Ledare

Katrin Edström

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.