Distans

Arbetslivsinriktad rehabilitering – för hållbar återgång i arbete

En lyckad rehabilitering präglas av trygghet, tydlighet, förutsägbarhet, kreativitet och flexibilitet. Som chef har du ansvar för rehabiliteringsprocessen när någon av dina medarbetare blir sjuk och som arbetstagare ska du delta aktivt efter förmåga i den processen.

Startdatum

9 mars 2021

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

På distans

Pris

1200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Innehåll och upplägg

Även skyddsombud kan ha och har också ofta, en viktig roll i det här arbetet. De regler som gäller sedan ett par år, ställer stora krav på tidiga och snabba insatser vad gäller rehabilitering. Det är därför viktigt att uppmärksamma tidiga signaler om ohälsa, agera snabbt och ha i förväg bestämda tillvägagångssätt som är kända för alla på arbetsplatsen.

  • Rehabilitering – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Vad säger forskningen och den beprövade erfarenheten?
  • Regelverket – undvik att gå vilse
  • Aktörer – om roller och ansvar
  • Sekretessen – viktig för alla men hur ska den tillämpas?
  • Kontakt under sjukskrivning
  • Plan för återgång i arbete – när, hur, vad och kopplingen till rehabiliteringskedjan
  • Återgång i arbete vid psykisk ohälsa – ska vi tänka på något särskilt?
  • Det kan vara svårt att komma tillbaka och svårt att ta emot en kollega – hur kan vi underlätta? Om attityder, information och kommunikation

Målgrupp

Chefer

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Pris

1 200 kr - inklusive digitalt deltagarmaterial.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 23 februari 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Arrangemangsnummer: 903312

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.