Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

Arbetsanpassning och sjukfrånvaro - nytt regelverk 1 juni 2021

Under denna halvdag går vi igenom vad det nya regelverket innebär och vilka nya krav som ställs samt hjälper dig att komma igång med ditt praktiska arbete kring detta.

Startdatum

2 juni 2021

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 8:30 - 12:00

Omfattning

1 tillfälle, 4 studietimmar

Plats

På distans

Pris

2995 kr

Såväl före, under, som efter pandemin är sjuktalen på våra arbetsplatser en samhällsutmaning. Ansvaret som riktas mot arbetsgivare, och då framförallt chefer/ledare, att arbeta aktivt och förebyggande är stort. Från och med den 1 juni 2021 blir det än mer omfattande. Under denna utbildningsdag sorterar vi ut kontentan av regelverken. Men vi arbetar också praktiskt med ambitionen att deltagarna vid kursens slut redan påbörjat arbetet med de skriftliga rutiner som Arbetsmiljöverket inom kort kräver.

Innehåll och upplägg:

Vi kommer att belysa hur vi på arbetsplatserna ska verka proaktivt för att stärka individers arbetsförmåga. Även hur vi verkar för att en individs arbetsförmåga ska komma till sin fulla kapacitet trots sjukdom. Huvudinriktningen är:

  • Arbetsplatsen ska ha en organisation för arbetsanpassning – vad innebär det.
  • Med en organisation följer behov av kunskap i frågor – vad förväntas här.
  • Vilka förutsättningar påverkar en arbetsplats möjligheter, vid behov av anpassning, för enskilda arbetstagare.
  • I relation till arbetsanpassning när träder plan för återgång till arbetet in.
  • Vilket är syftet med arbetsanpassning och vilka krav och förväntningar finns på de olika aktörerna (Arbetsgivaren, Arbetstagaren, Företagshälsovård, Fackligt ombud, Försäkringskassan).

Genom att delta på utbildningen får deltagaren en djupare inblick i vilka villkor och förutsättningar som skapar ett proaktivt arbete med arbetsmiljöfrågor som är väl underbyggt med råd/riktlinjer som ges av Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Utbildningen genomförs på den digitala mötesplattformen Zoom. Teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Utbildningen genomförs i mindre grupper och består av en blandning av föreläsning och diskussioner, där du också kan ställa egna frågor.

Plats:

Zoom (länk meddelas via mail innan kursstart)

Målgrupp:

Chefer, skyddsombud och andra medarbetare som har en aktiv roll i arbetet med företagets arbetsmiljö.

Möjlighet till ersättning:

Sensus är godkänd utbildningsanordnare inom den satsning som under 2021-2023 görs av Svenskt Näringsliv, LO och TCO på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

Stödet innebär möjlighet till en delfinansiering av utbildningskostnaden för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå och vidareutbildning som motsvarar minst en endagars, lärarledd utbildning. Man kan gå två separata halvdagsutbildningar men man måste ansöka om stöd för dessa tillsammans, i en gemensam ansökan.

Läs mer om villkoren för ansökan och hur du gör för att ansöka hos AFA som administrerar satsningen. https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/

Hör av dig om du har frågor så hjälper vi dig vidare.

För ytterligare information kontakta:

Lena Körnell, lena.kornell, 073-543 68 24
Sören Johnsson, soren.johnsson, 0470-70 73 19

Ledare

Björn Pettersson

Kontaktperson