Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Arbeta mot hudfärgad rasism på arbetsplatsen – ”Vidga normen i praktiken” ger handfasta tips"

Vidga normen i praktiken är ett projekt som drivits av Länsstyrelsen i Stockholms län under 4 års tid. Syftet är att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen genom att ta fasta på skillnaderna i utfall på arbetsmarknaden mellan vita svenskar och svenskar som tillhör synliga minoriteter. Metoderna ska användas och för att synliggöra och motverka diskrimineringen bakom dessa skillnader

Datum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Dag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 10:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Kitimbwa Sabuni, Utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, berättar om handboken som är till för dig som vill påbörja eller vidareutveckla din arbetsplats arbete mot hudfärgsbaserad rasism. Den ger vägledning och handfasta tips som baseras på ”Vidga normen” i praktikens erfarenheter, lärdomar, arbetssätt och metoder. Handboken ger praktiska anvisningar för att uppnå förändring. Vidga Normen är en sammanfattning av Länsstyrelsens fyra års långa arbete tillsammans med ett tjugotal deltagande organisationer. Trots att diskrimineringslagstiftningen påbjuder detta för alla arbetsgivare med mer än 25 anställda är initiativet Vidga normen i praktiken det första i sitt slag, som arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån hudfärg. Arrangör Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sensus Studieförbund.

Plats

I den digitala plattformen Zoom.

Föreläsare

Kitimbwa Sabuni, Utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm

Arrangemangsnummer: 323068