Just nu är det många förändringar i vårt utbud

På grund av pågående coronaepedemi ändras förutsättningarna för cirklar, kurser och evenemang. Just nu jobbar vi för fullt med att ställa om så mycket som möjligt till distansverksamhet. Vi ber om överseende med att informationen inte är helt uppdaterad. Ring eller mejla den person som är listad som kontaktperson för respektive cirkel, kurs eller evenemang om du har frågor. Du kan också mejla oss på info@sensus.se.

Tack!

Distans

Agenda 2030, kompexitet och organisationsutveckling

Hållbarhetsmålen kräver stora omställningar för både oss själva, våra organisationer och strukturer.

Datum

27 augusti 2020

Dag

Torsdag

Tid

Kl 10:00 - 12:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Det är idag uppenbart att de utmaningar vårt samhälle står inför inte är något vi kan programmera oss ur, eller som det finns en ”Quick fix” för. Utmaningarna är för komplexa, sammankopplade och beroende av varandra. Detta kräver nya tillvägagångssätt där vi som individer kan använda oss av vår kapacitet och utveckla nya förmågor. Det kräver också att organisationer har större förmåga till flexibilitet för att kunna jobba i takt med en snabbt föränderlig omvärld. På strukturell nivå krävs av oss att bli bättre på att möjliggöra arbete över organisations och sektorsgränser med en holistisk ansats för att tillsammans med andra skapa förändring och ökad hållbarhet.

Sensus bjuder in till ett webinar där vi tillsammans utforskar olika möjliga former för kompetens- och verksamhetsutveckling för att skapa förändring tillsammans i riktning mot en hållbar samhällsutveckling och målen i Agenda 2030. Reflekta är ett skånebaserat företag som stödjer sina kunder i offentlig sektor med utbildning och förändringsledning för att bättre hantera komplexa samhällsutmaningar och jobba i dialog. Offentlig sektor erfar ett ökat behov av att jobba med dialog mot bakgrund av att medborgare hör av sig, involverar sig och "vill vara med".

I webinariet berättar Anna Ranger på Reflekta hur man tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelser utvecklat en modell för kompetensutveckling bestående av sex olika delar för att uppnå bästa möjliga lärande för handläggare, arbetslag, ledning och verksamhet – med målet att underlätta det dagliga arbetet och uppnå verksamhetens mål. Anna kommer presentera tänket bakom modellen och berätta vad ett dialogbaserat arbetssätt är och hur det kan implementeras i den dagliga verksamheten.

Var: Zoom (länk skickas efter registrering)

Arrangemangsnummer: 206701

Medverkande

Anna Ranger

Joel Veborg

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.