STOCKHOLM

ACT Metodiken - Att acceptera motstånd för att leva livet fullt ut

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är ett verktyg som manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv – och att agera i enlighet med dessa värden.

Startdatum

15 april 2020

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:30

Omfattning

4 tillfällen, 12 studietimmar

Lokal/rum

Sal t10

Pris

1200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Innehåll och upplägg

ACT är en metod som manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv – och att agera i enlighet med dessa värden.
Smärta är en naturlig del av livet och inget som vi kan botas från, så i stället bör vi acceptera det vi inte kan förändra och försöka leva ett meningsfullt liv utan att hindras av smärta, ångest eller otillräcklighetskänslor. ACT-metoden skapades i USA på 1980-talet av psykologen Dr. Steven Hayes som själv led av panikångest. Han fann att befintliga metoder inte hjälpte honom och började därför utveckla en ny modell. Det tog ett par decennier innan ACT fick spridning bland terapeuter, men nu växer intresset snabbt även i Sverige. Idag har ACT fått stort genomslag vad gäller behandlingen av personer med långvarig smärta, kroniska sjukdomar och depression. Men metoden är brett tillämpbar och kan användas för att bli bättre på att hantera till exempel stress.

På denna 4-dagars kurs får du verktyg, en metod, att exempelvis kunna hantera stress, oro eller att stärka en relation.

Cirkelledare: Martin Måsviken

Martin Måsviken har jobbat som terapeut inom Gestaltterapi sedan 1977 och som handledare i ACT-metoden sedan 2012.

Utbildningar: Gestaltterapeut 1977

ACT Handledare 2012

ACT immersion - a process-based therapy 2019

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

15/4 Om stress, acceptans och om språket.

22/4 Livskompassen.

29/4 Att leva det liv jag vill leva.

6/5 Hur vårt tänkande skapar lidande och stress.

Material

‎Jag Här Nu i App Store https://apps.apple.com/se/app/jag-h%C3%A4r-nu/id925886240

Sista anmälningsdag

Onsdagen den 22 januari

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Läs mer här https://www.tidattleva.se/

Arrangemangsnummer: 151686

Ledare

Martin Måsviken

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.