Mari Abrahamsson

Koordinator

Arbetar med administration/koordinering för de VU som är inriktade mot Sv Kyrkan EFS och Credo.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Stockholm