Lennart Nilsson

Regionekonom

Stockholm, Sensus riksförbund