Johanna Wendelo

Koordinator

Arbetar med den kyrkliga verksamheten i Skåne.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö