Joel Veborg

Projektmedarbetare

Jag jobbar med hemgrupp Hållbarhet. Där är jag mest involverad i processledning av olika samverkansinitiativ.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö