Ina Andersson

Projektmedarbetare

Jobbar på projektet Malmö Tillsammans som handlar om hållbar områdesutveckling i tre närområden i Malmö. Projektet syftar till att genom medborgarstyrda initiativ tackla samhällsutmaningar kring segregation, sysselsättning och ojämlikhet.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö