Anna Ferrington

Verksamhetsutvecklare

Anna har länge atbetat med föreningsutveckling för intresseorganisationer. Nu ligger fokus på hållbar utveckling och Agenda 2030. I samarbete med kommuner och andra aktörer skapa hållbarhet genom Framtidsveckan samverkansplattformar och nätverk.

Kollegor

De som arbetar på Sensus Kristianstad