Adrian Repka

Projektledare/projektmedarbetare

Projektmedarbetare i Malmö Tillsammans (hållbar stadsutveckling) och hemgrupp Hållbarhet

Kollegor

De som arbetar på Sensus Malmö