Möten förändrar människor, människor förändrar världen

I folkbildningen bestämmer människor själva vad, hur och när de ska lära. Just nyfikenheten, kreativiteten och lusten att lära är utgångspunkten. Att genom studier, samtal och samarbete i en grupp nå sina mål. Formerna för lärandet är olika, vanligast i studieförbunden är studiecirkeln och kulturprogrammet.

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra. Varje år anordnas drygt 276 000 cirklar med nästan 1,8 miljoner deltagare, varav ca 664 000 är unika deltagare (en del människor deltar i flera cirklar under ett år). De flesta studieförbund har folkrörelser som medlemmar. En stor del av alla cirklar och kulturprogram genomförs i samarbete med dessa och med andra föreningar. Studieförbunden bidrar genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.

Människors bildning har både ett egenvärde och ett värde för samhället. Statens uppdrag till folkbildningen handlar om att stärka demokratin, bidra till att människor får större egenmakt och vill engagera sig i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor och bidra till att fler blir delaktiga i kulturlivet. Genom folkbildningen möts människor för att undersöka, lära, ifrågasätta och skapa nytt. Möten förändrar människor, människor förändrar världen.

Folkbildningsförbundet är studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.