HR-utbildningar

Sensus erbjuder två diplomutbildningar inom HR: Diplomerad HR-specialist och Diplomerad HR-koordinator.

Som diplomerad HR-koordinator deltar du med självklarhet i organisationens viktiga HR-processer såsom rekrytering, kompetensutveckling och avveckling. Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Utbildningen till HR-koordinator fungerar fristående, men är också första delen i utbildningen till HR-specialist. Det går bra att börja med att utbilda dig till HR-koordinator för att därefter bestämma dig för att du vill bygga på din utbildning och utbilda dig till HR-specialist.

HR-koordinator är en utbildning som fokuserar på det praktiska och operativa HR-arbetet. Under utbildningen till HR-specialist läggs tonvikten mer och mer på det strategiska arbetet.


Omfattning

Utbildningen till HR-koordinatior omfattar 80 studietimmar, en kväll per vecka, alternativt en heldag varannan vecka, under cirka åtta månader. Tiden mellan träffarna är också viktig. Då finns tid för studier och reflektion. Vill du efter avslutad utbildning fortsätta att utbilda dig till HR-specialist läser du ytterligare 144 studietimmar.

Utbildningen till HR-specialist omfattar totalt 224 studietimmar, en kväll per vecka, alternativt en heldag varannan vecka, under tre terminer.


Plats

Utbildningarna ger i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.


Läs mer

Läs mer om utbildningarna och tveka inte att höra av dig om du har frågor.