Sensus diplomutbildningar för medlemmar i Unionen

Som medlem i fackförbundet Unionen får du 12 % rabatt på Sensus Diplomutbildningar. Utbildningarna är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Ledarna har både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet och är verksamma inom de områden de undervisar i.

Rabatten gäller för följande utbildningar:

  • Diplomerad HR-koordinator
  • Diplomerad HR-specialist
  • Diplomerad kommunikatör
  • Diplomerad projektledare
  • Diplomerad lönespecialist
  • Diplomerad redovisningsekonom

Utbildningarna ges i större delen av landet. Med små grupper på 12-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner. Ledarna har djupgående teoretisk kompetens och är verksamma inom de områden som de undervisar i.

Läs mer om utbildningarna nedan.

Diplomerad HR-koordinator

En utbildning som ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom personaladministration och arbetsrätt.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad HR-specialist

En utbildning som ger dig kunskap att arbeta strategiskt med HR-frågor så att du kan ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad kommunikatör

En utbildning som ger dig strategiska och praktiska kunskaper om information och kommunikation.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad projektledare

En utbildning där du lär dig att driva ett projekt från start till mål. Du får också lära dig om gruppdynamik och grupputveckling samt om din egen roll som ledare.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad redovisningsekonom

En utbildning som ger dig kunskap om bland annat bokföring, lönehantering, skattelagstiftning och bokslut, så att du kan ansvara för en organisations ekonomiarbete.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad lönespecialist

En utbildning som ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom kvalificerat lönearbete.

Läs mer om utbildningen