Deltagarröster

"Jag är supernöjd med utbildningen till redovisningsekonom. Kunniga och engagerade lärare, väl bevandrade i sina utbildningsområden. Personalen på Sensus är kanon och tog verkligen väl hand om oss.

Jag har fått en bra grund för mitt fortsatta arbete som redovisningsekonom.

Utbildningen rekommenderas starkt!"

Michael Eng, Redovisningskonsult, Advice Revision

"Välplanerad och lärorik utbildning med bra praktiska och teoretiska övningar. Bra lärare som jobbar med redovisning i verkligheten vilket underlättar. Bra kombination med undervisning och hemstudier vilket gör att man kan jobba samtidigt. Den varma miljön på Sensus gör att man känner sig välkommen.

Annika Nilsson, Redovisningskonsult på Crowe Tönnervik Revision AB

“Bra utbildning som jag kommer att ha stor nytta av i mitt nya jobb som ekonomi- och löneassistent. Jag har breddat min kompetens i allt från företagsekonomiska grunder, bokföring, bokslut och årsredovisning. Bra och kompetenta lärare, som även har praktisk erfarenhet.

Ann Johansson, Ekonomi- och löneassistent, Elme Spreader AB, Älmhult


“Suveränt bra utbildning. Kunniga lärare.”

Annika Karlsson, Deloitte AB, Kalmar


"En rolig och verklighetsanknuten utbildning som leds av kompententa lärare. Utbildningen varvar teori och praktik på ett bra sätt och man har många, intressanta och utvecklande diskussioner med de andra deltagarna och lärarna."

Lotta Thorén, redovisningskonsult, Revideco AB


"Utbildningen till redovisningsekonom har fördjupat mina kunskaper inom ekonomi och jag har nu möjligheten och självförtroendet inom ämnet att söka mer avancerade redovisningsjobb och själv sköta all redovisning i mitt egna företag. Läraren var både pedagogisk och kunnig med flerårig erfarenhet och övrig personal på Sensus välkomnade oss varmt på kursen. Jag rekommenderar gärna den här utbildningen då det är en mix av självstudier och föreläsningar och jag kunde då kombinera mitt vanliga arbete med studier"

Linda Borglin, Hulta Gård