Deltagarröster

”Det är en kvalificerad utbildning med stark anknytning till verkligheten, en bra blandning av teori och praktiska övningar. Lärarna är välmeriterade och jobbar med stort engagemang. Jag har haft stor nytta av utbildningen och kan varmt rekommendera den.”

Anders Friberg, förvaltningsekonom, Oskarshamns kommun


“Bra utbildning som jag kommer att ha stor nytta av i mitt nya jobb som ekonomi- och löneassistent. Jag har breddat min kompetens i allt från företagsekonomiska grunder, bokföring, bokslut och årsredovisning. Bra och kompetenta lärare, som även har praktisk erfarenhet.

Ann Johansson, Ekonomi- och löneassistent, Elme Spreader AB, Älmhult


“Suveränt bra utbildning. Kunniga lärare.”

Annika Karlsson, Deloitte AB, Kalmar


"En rolig och verklighetsanknuten utbildning som leds av kompententa lärare. Utbildningen varvar teori och praktik på ett bra sätt och man har många, intressanta och utvecklande diskussioner med de andra deltagarna och lärarna."

Lotta Thorén, redovisningskonsult, Revideco AB


"Utbildningen till redovisningsekonom har fördjupat mina kunskaper inom ekonomi och jag har nu möjligheten och självförtroendet inom ämnet att söka mer avancerade redovisningsjobb och själv sköta all redovisning i mitt egna företag. Läraren var både pedagogisk och kunnig med flerårig erfarenhet och övrig personal på Sensus välkomnade oss varmt på kursen. Jag rekommenderar gärna den här utbildningen då det är en mix av självstudier och föreläsningar och jag kunde då kombinera mitt vanliga arbete med studier"

Linda Borglin, Hulta Gård