Kursinnehåll

Utbildningen omfattar fyra tvådagarsinternat, samt uppgifter mellan sammankomsterna.

På utbildningen till diplomerad projektledare får du grundläggande kunskap i att leda projekt. Teori varvas med praktiska övningar. Bland annat driver du under hela utbildningens gång ett eget projekt.

Utbildningen ger dig kunskap om gruppdynamik och projektplanering, samt förståelse för ditt eget ledarskap. Du får även praktiska verktyg för att kunna leda projekt.

Projektledning – du och ditt ledarskap
Den inledande delen syftar till att skapa förståelse för projektledarrollen. Här undersöker du tillsammans med övriga deltagare dina ledaregenskaper, samt utvecklar ett språk för dessa. Detta kommer du att ha nytta av i såväl projektgrupper under utbildningens gång som i ditt arbetsliv.

Innehåll:

 • Ledarstilar – Beteendeprofiler
 • Ledarskapets framgångsfaktorer


Projektledning – du och gruppen

En av de största framgångsfaktorerna för lyckade projekt är hur väl projektteamet arbetar tillsammans. Under det här delmomentet lägger vi stort vikt vid förståelsen för relationen mellan gruppdynamiska processer och ledarskap.

Innehåll:

 • Gruppens utveckling
 • Konflikthantering
 • Coaching – att få andra att växa
 • Feedback


Projektplanering

Utbildningens alla delmoment utgår från och kan kopplas till ett praktiskt arbete. Du som deltagare kommer att skapa ett eget projekt som du sedan arbetar med under och mellan utbildningstillfällena. Med hjälp av konkreta metoder för att utveckla en projektplans alla väsentliga delar kommer du att ta fram en egen projektplan.

Innehåll:

 • Projektledningens processer
 • Agilt arbetssätt
 • Idéutveckling
 • Projektets SMARTA mål, intressenter och organisation
 • Projektplanering på aktivitetsnivå
 • Projektbudget och kostnadsuppföljning
 • Projektets framgångsfaktorer
 • Uppföljning och utvärdering
 • Projektets avslut