Kursinnehåll

Utbildningen omfattar fyra tvådagarsinternat, samt uppgifter mellan sammankomsterna.

Projektledning - metoder och verktyg
Projektledning - metoder och verktyg är det inledande avsnittet i utbildningen till Diplomerad Projektledare och fokuserar kring hur projekt skapas och fungerar. Projektledningsprocessen består av ett antal faser och under detta avsnitt diskuteras varje fas och tillämpas på verkliga projekt.

 • Projekt som begrepp
 • Projektledningens processer
 • Projektets mål, intressenter och organisation
 • Projektförberedelser och -direktiv
 • Projektplanering – verktyg och metoder
 • Facilitering
 • Projektbudget och kostnadsuppföljning
 • Projektets kvalitet
 • Projektets administration
 • Projektets avslut
 • Studiebesök – gästföreläsning

Projektledning – ledarskap
Denna del av utbildningen bygger på tankar kring personlig utveckling med fokus på utveckling i ledarskapet och den förståelse för gruppens utveckling som krävs i projektsammanhanget. Målsättningen är att ge deltagarna en ökad medvetenshet och verktyg för att utvecklas som projektledare. Det praktiska arbetet med projekt ger möjlighet till iakttagelser och erfarenheter på dessa områden. Avsnittet genomför med stor plats för deltagarna i diskussioner och övningar.

 • Ledarskapets framgångsfaktorer
 • Dina personliga mål
 • Projektledarrollen
 • Ledarstilar – Beteendeprofiler
 • Projektteamet och medarbetarna
 • Gruppens utveckling
 • Konflikthantering
 • Coaching – att få andra att växa
 • Kommunikation – social kompetens

Presentationsteknik
För att lyckas som projektledare är det viktigt att kunna skapa intresse och motivation för projektet. Detta avsnitt ger en systematisk beskrivning av hur du förbereder och genomför övertygande presentationer. Konkreta och direkt tillämpbara verktyg och metoder förbättrar din förmåga att kommunicera så att andra vill lyssna.

 • Övertygande kommunikation
 • Kroppsspråket
 • Struktur och disposition
 • Att sälja en idé
 • Presentationsstöd
 • Träning med återkoppling

Projektarbete
En viktig del i utbildningen är det projektarbete som deltagarna arbetar med under utbildningen. Här får du som deltagare möjlighet att omsätta och tillämpa kunskaper i ett konkret projektsammanhang. Med andra ord koppla ihop den teoretiska förståelsen med praktsikt arbete i projekt.

 • Projekt från deltagarnas organisationer
 • Tillämpning av projektmetodik
 • Handledning
 • Projektrapport
 • Presentation
 • Opponentskap