Deltagarröster

"En utbildning är dess ledare, deltagare och innehåll. Här bidrog alla delar till en förstklassig mix. Att teorier praktiserades genom hela utbildningen gav oerhört mycket. Att under året få jobba med ett skarpt projekt tillsammans med kamrater från olika sammanhang fördjupar och befäster. Jag kunde inte låta bli att prova delar av utbildningen på min arbetsplats direkt. Då har man träffat rätt."

Anders Sjöling, konsulent, Svenska kyrkan i Göteborg.


"Kunskaperna om hur projekt kan planeras, genomföras, styras och avslutas har jag användning för i alla möjliga sammanhang. På utbildningen gick vi grundligt igenom varje delmoment av ett projekt och utrymmet för diskussion och praktiska övningar nyttjades flitigt. Kursledaren lockade fram det bästa hos oss alla och stämningen var alltid på topp."

Malena Johansson, samhällsplanerare och landskapsarkitekt Älmhult


"Utbildningen gav mig ett språng framåt i mitt arbete. Den innehöll många olika delar av projektarbete. För egen del hade jag stor nytta av intressenthantering och WBS (work brakedow nprocess) – detta är något jag bär med mig och använder i mitt arbete. En stor fördel var att vi fick möjlighet att dela med oss av våra egna kunskaper till varandra. Jag kan rekommendera andra att satsa på denna utbildning.”

Lars Jonsson, Norden Machinery, Kalmar


“En suverän utbildning som genom sin kombination av föreläsningar och grupparbetsuppgifter har varit lärorik och gett värdefulla kunskaper och verktyg. Jag har nu en utmärkt grund att stå på för att driva projekt på min arbetsplats.”

Anna Egonsson, verksamhetsutvecklare, Utvecklingsavdelningen, Landstinget Kronoberg


“Konceptet att genomföra utbildningen i projektform var suveränt. Handledarens och de andra deltagarnas erfarenheter gjorde utbildningen mycket givande. Att få genomföra kursmomenten i olika gruppsammansättningar gjorde att man utvecklades som deltagare. Mycket bra bemötande från Sensus personal och suverän handledning genom hela utbildningen.”

Bert-Ola Andersson, säljande projektledare, M&F Kyla AB, Växjö