”En dag damp det ner en tilltalande inbjudan till PPL-utbildningen i min mailbox. Den väckte min nyfikenhet och mitt intresse. Jag arbetade då som komminister och bar på en begynnande längtan efter att i framtiden arbeta mer med ledarskap, organisation och goda strukturer. För mig blev denna utbildning ett svar på min längtan. Jag arbetar i dag som pastoralchef i Oskarshamns församling och jag har dagligen glädje och nytta av min utbildning. Den har fyllt min livsryggsäck med värdefulla och handfasta redskap. Att under nästa ett års tid få vandra tillsammans med Katarina Byström, denna kloka, livsvisa och inspirerande människa och kursledare, fyller mig med stor tacksamhet såhär i efterhand. En utbildning jag varmt rekommenderar alla ledare och blivande ledare inom Svenska kyrkan."
Marie Ivarsson, Pastoralchef, Oskarshamns församling


"Det som gjorde kursen i Praktisk personalledning så bra för mig var att den gav kunskap och insikter på flera sätt. Dels faktafokuserat om organisation och arbetsrätt och dels delen om ledarskap som handlade om personkännedom både om mig själv men också om medarbetare. Pedagogiken var framåtsyftande och visade hur jag ska ta vara på det jag lärde mig framöver."

Maria Olander, Diakon i Uddevalla


"Utbildningen till Praktisk Personalledare (PPL) var av mycket hög kvalitet där kursledningen och framförallt Katarina Byström som utbildare, gav oss det allra bästa förutsättningarna för en fin och relevant utbildning. Utbildningen gav redskap kring personalledning på ett strukturerat sätt, den gav inblick i chefs- och ledarskapets stora konst och den skapade en förståelse för krafter kring att vara personalledare. I mig satte den igång processer som gav mig chans att tydligare identifiera mitt eget ledarskap, hur jag hanterar mina drivkrafter och egenskaper i ett chefsskap och kött på benen att gå vidare till nya uppdrag som personalledare.I vår utbildningsgrupp, med helt olika ingångar och förutsättningar nådde vi också fram till en fin gemenskap, där vi delade högt och lågt och följde varann en liten bit på livsvägen.Helt tok-bra, helt tok-rätt utbildning! Jag kan rekommendera den här utbildningen tok-mycket!"

Britt-Marie Frisell


”Utbildningen i praktisk personalledning har varit värdefull både för kunskapsförmedlingen som i vissa delar varit specifika för just Svenska kyrkan och för de praktiska verktyg som kursledningen gett oss. För Svenska kyrkan, med stor personandel i verksamheten, känns det viktigt att kunna möta upp till såväl personalens som omvärldens förväntningar. Det utbyte som varit med andra i utbildningsgruppen är också ett tillskott till det nätverk som är gott att ha som ledare”.

Yvonne Ekaremål, kyrkokamrer, Östra Torsås kyrkliga samfällighet


“Kursen i praktiskt personalarbete har gett mig värdefull inblick i ledarskapsfrågor, personaladministration, strategiskt tänkande och kyrkans formella beslutsvägar. Mångfalden i gruppen vad gäller profession, bakgrund och infallsvinklar har berikat kursens diskussionspass som många gånger haft direkt tillämpning i vardagens arbete”.

Marcus Lejon, Kyrkoherde, Älmhults församling samt kontraktsprost Allbo-Sunnerbo kontakt

“Jag är glad över att jag har fått möjlighet att gå PPL kursen. Den har gett mej mer mod och 'råg' i ryggen och mer kunskap. Framförallt lust att vilja utveckla mitt ledarskap och att reflektera över vad vi gör och vad vi kan göra bättre. Lärkontrakten har varit en bra form för att utifrån de kunskaper vi fått, sätta in det direkt i vårt dagliga arbete.
Lärkontrakten har satt igång processer på min arbetsplats som inte är slut i och med kursen utan som vi arbetar vidare med. Det är alltid givande och inspirerande att möta nya människor och att få byta erfarenheter. Jag rekommenderar varmt denna utbildning till andra.“

Marie Nilsson, arbetsledande diakon, Värnamo


"Jag har tidigare gått olika kurser i chefs- och ledarskap men saknat den praktiska utmaningen. Kursen Diplomerad Personalledare för Svenska kyrkan var perfekt för mig och jag har nu verktyg för att mitt arbete som kyrkoherde på ett nytt sätt."

Manne Bennehed, Kyrkoherde Västra Tunhem


"PPL har gjort mig starkare och tryggare som personalledare. Kursens innehåll och inriktning har gett mig arbetsredskap men mest ökat självförtroende som chef. Innan utbildningen hoppades jag på att vara en chef som kunde leda även stora arbetslag och förändringsarbete som ständigt pågår i församlingarna. Efter utbildningen vet jag att jag klarar av det och är en av dom som kan leda kyrkan i 2000-talet"

Arja Bergström, Kyrkoherde Högsby pastorat