Kursinnehåll

Affärsmannaskap
Syftet med det första avsnittet av utbildningen är att deltagarna ska kunna tänka marknads- och kundorienterat, beskriva grundläggande marknadsekonomiska begrepp och kunna förstå den miljö en marknadsförare allmänt verkar i.

 • Introduktion till dagens affärsmiljö
 • Ett näringsliv i förändring
 • Marknadsföringens utvecklingssteg
 • Olika förhållningssätt till marknadsföring och affärer
 • Förhållningssätt inom dagens affärsmannaskap
 • Relationsmarknadsföring
 • Marketing mix-modellen
 • Kundrelationen
 • Affärsidé, vision
 • Målstyrning
 • Segmentering av målmarknad
 • Produktlivscykel
 • Kundnytta, behov
 • Intressentmodellen

Konkurrensmiljö
Förändring och utveckling av ett företags verksamhet bygger på utnyttjandet av de olika interna och externa konkurrensmedlen. Kursen behandlar de olika konkurrensstrategier man måste känna till för att kunna marknadsföra på rätt sätt. Du får lära dig vikten av intern och extern marknadsföring samt varumärkesutveckling, branding och positionering.

 • Värde- och konkurrensbaserad prissättning
 • Prisstrategier, prisförhandlingar
 • Kundstrategier
 • CRM-strategier
 • Marknadsföring av tjänster
 • Intern marknadsföring
 • Service management
 • Produktbegreppet, kvalitet
 • Produktkrav, CE, design
 • Uppförandekoder och etik
 • Immaterialrätt
 • Varumärkesutveckling
 • Branding, positionering
 • Distributionskanaler
 • Agenter, ÅF, licenser, franchising