Diplomerad marknadsförare

Som diplomerad marknadsförare driver du ett genomtänkt och strukturerat marknadsarbete för din organisation.

Utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper om marknadsföring. Du utvecklar din förmåga att tänka marknads- och kundorienterat och tillägnar dig en förståelse för den konkurrensmiljö din organisation verkar i. Du utvidgar ditt nätverk med personer som liksom du har erfarenhet av att arbeta marknadsorienterat i olika sammanhang.

Efter utbildningen har du möjlighet att bygga på med ytterligare två terminer och bli diplomerad marknadsekonom.

Mål
Efter avslutad utbildning kommer du att känna till viktiga begrepp inom marknadsföring, ekonomi och marknadsrätt samt kunna hantera konkurrensmedel och planera marknadsföringsinsatser för din organisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som säljare, marknadsförare, egenföretagare eller chef och vill utvecklas inom affärsmannaskap, marknad och försäljning. Även du som arbetar med teknik, inköp, HR/personal och administration kan ha nytta av utbildningen.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 90 studietimmar, en heldag varannan vecka under cirka sex månader. Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Utbildningen ges även som semi-distans.

Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • Affärsmannaskap
  • Konkurrensmiljö

Se hela innehållet i detalj här

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller motsvarande. Erfarenhet från marknadsföringsområdet är en fördel men inget krav.

Litteratur
Vi använder alltid aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är yrkesverksamma inom området och har goda kunskaper om arbetets förutsättningar.

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats
Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris
39 500 kronor, exklusive litteratur.