Deltagarröster

“Under tiden jag gick utbildningen Diplomerad marknadsekonom utvecklades och mognade jag enormt. En mycket duktig och inspirerande kursledare kompletterade litteraturen med intressanta exempel ur verkligheten. Dessutom var det roliga föreläsningar med många skratt! Utbytet med kursdeltagare från andra branscher gav mig en vidare insyn i vår omvärld. Jag fick kunskaper och verktyg som jag har stor nytta av i mitt dagliga arbete!”

Omid Alipoor, IMV i Ekenässjön AB, Ekesnässjön

"En verklighetsbaserad utbildning med stor kompetenskraft och engagemang. Idag står jag på en stark bas."

Maria Nycander, meetfrankie