Diplomerad marknadsekonom

Som marknadsekonom ansvarar du för marknadsarbetet i din organisation – från kartläggning och planering till genomförande av marknadsaktiviteter.

Utbildningen till diplomerad marknadsekonom ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom området marknadsekonomi. Du utvecklar ett marknadsekonomiskt förhållningssätt och får en bred kunskap i affärsrelaterade områden. Exempel från arbetslivet ger näring till intressanta diskussioner och formar kunskap som du direkt kan omsätta i ditt arbete.

Du utvidgar också ditt nätverk med personer som liksom du har erfarenhet av att arbeta marknadsorienterat i olika sammanhang.

Mål
Efter avslutad utbildning har du tillägnat dig kunskaper och färdigheter för att analysera marknader och stärka kundrelationer. Du har även utvecklat ett marknadsekonomiskt förhållningssätt och fått verktyg för att arbeta med organisationens affärsstrategier.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som säljare, marknadsförare, egenföretagare eller chef och vill utvecklas inom affärsmannaskap, marknad och försäljning. Även du som arbetar med teknik, inköp, HR/personal och administration kan ha nytta av utbildningen.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 270 studietimmar, en heldag varannan vecka under tre terminer. Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer, du får hemuppgifter och personlig feedback. Varje avsnitt avslutas med en skriftlig tentamen. I det avslutande examensarbetet får du tillfälle att praktisera dina nya kunskaper genom att göra en marknadsplan/affärsplan. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Utbildningen ges även som semi-distans.

Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • Affärsmannaskap
  • Konkurrensmiljö
  • Affärsekonomi
  • Affärsplanering och strategi
  • Marknadskommunikation
  • Affärsplanering i praktiken

Se hela innehållet i detalj här

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller motsvarande. Erfarenhet från marknadsföringsområdet är en fördel men inget krav.

Litteratur
Vi använder alltid aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är yrkesverksamma inom området och har goda kunskaper om arbetets förutsättningar.

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats
Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris
39 500 kronor per termin, exklusive litteratur.