Deltagarröster

"Välinvesterad tid i en utbildning som kommer till nytta direkt. Redan under själva utbildningstiden har jag haft möjlighet att tillämpa och prova den nyvunna kunskapen på min arbetsplats. Otroligt kompetenta och erfarna kursledare som delar med sig av sin kunskap, breddar kursplanen och inspirerar till ytterligare djupdykning i ämnen. Utbildningssamordnande personal på Sensus är mycket måna om var och en kursdeltagare och bjuder på högsta servicen."

Grazyna Zachrisson, Payroll Responsible, Kongsberg Automotive

"Utbildningen har varit mycket lärorik och intressant. Den har givit mig en jättebra grund att stå på i min roll som HR administratör. Kombinationen av lärarledda lektioner, grupparbeten och individuella arbeten har varit både utvecklande och inspirerande. Lektionerna har varit väldigt givande då alla lärare och deltagare har varit generösa när det gäller att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper."

Linda Broddesson, HR administratör Tillväxtverket

"Utbildningen Diplomerad HR specialist kombinerar teori och praktik på ett jättebra sätt och fokus i utbildningen är i det praktiska, vardagliga HR arbetet vilket ger en direkt praktisk användning av kunskaperna. Föreläsningarna varvas genom teori, praktiska övningar och mycket dialog mellan deltagarna vilket ger både kunskaper men även möjlighet till erfarenhetsutbyte och ett nätverk för framtiden. Lärarna som undervisar har stor kompetens inom hela HR området samt att kurslitteraturen är väl genomtänkt och kommer att vara till nytta även efter utbildningen.
Jag rekommenderar varmt denna utbildning!"
Maria Sandbäck, HR-partner, Hälsinglands Sparbank”En väl sammansatt utbildning som tar upp inte enbart de självklara delarna av HR-arbete, utan även delar inom andra områden som är viktiga att känna till för att kunna leverera ett bra HR-stöd till såväl en större organisation som ett mindre företag. Kursledarna delade med sig av sin mångåriga erfarenhet inom HR. Sammansättningen i gruppen gav också möjlighet till erfarenhetsutbyte, vilket även uppmuntrades av kursledarna. Kurslitteraturen är användbar även efter utbildningen, eftersom den innehåller flera metoder och modeller som är användbara inom modern HR.

Ulf Elm, HR-konsult, Växjö Kommun”

”Den här utbildningen har gett mig både en bred kunskap och ett starkt självförtroende. Kombinationen av teoretiska studier och att samtidigt omsätta den nya kunskapen i praktik är fantastisk. Använd kunskap är kompetens, genom den här utbildningen har jag fått båda delar samtidigt!”

Lars-Erik Lönnqvist, HR-konsult, Gävle kommun


"En utbildning kring Strategiskt HR-arbete, som leder till att bli Diplomerad HR-specialist, är en av de bästa utbildningar jag fått vara en del av. Att få koppla kunskapen direkt till den egna kontexten och arbetet, är en ynnest och gör att allt blir reellt och unikt. Kurslitteraturen och material som erhålls blir bra redskap i praktiskt arbetsliv.

De lärare som undervisar och coachar besitter stor kompetens inom hela HR-området, kommunikation, inom arbetsrätt och arbetsmiljö och personalekonomi. Att dessutom få dela utbildningen med kursdeltagare från många olika branscher och verksamheter berikar helhetsupplevelsen maximalt.

Det här är en utbildning jag varmt rekommenderar — ni kommer inte att bli besvikna!"

Britt-Marie Frisell, numera diplomerad HR-specialist från Östersund

"Sensus utbildning till HR Specialist har haft ett perfekt upplägg för mig, då jag har kunnat

kombinera den med mitt heltidsarbete. Lärarna har varit mycket kunniga inom respektive område och förmedlat sina kunskaper på ett inspirerande och pedagogiskt sätt.

Redan efter första steget i utbildningen (Diplomerad HR Koordinator) fick jag en bra bas att stå på, men efter

sista terminen känner jag mig riktigt trygg i min HR roll och kommer nu att fördjupa mig i specifika

ämnen."

Michaela Gunnarsson, HR-specialist Orthex Sweden AB, Tingsryd

”En mycket inspirerande utbildning som gav mig kött på benen i min nya roll som HR generalist. Det var gruppens dynamik som höjde utbildningen ett extra snäpp. Alla deltagare kom från olika verksamheter och med olika bakgrund och tillförde egna erfarenheter. Våra lärare var engagerade och arbetsrätt, som låter lite tråkigt, var det som engagerade mig mest!”

Frida Berglund, HR-generalist Försvarsmakten, Eksjö


"Jag har arbetat i ett expansivt anläggningsbolag i 10 år och min roll i bolaget har ständigt förändrats. När jag gick in i rollen som HR-chef kände jag att jag behövde en bättre grund och stå på. Mitt val landade på Sensus utbildning HR-specialist och utbildningen har varit givande från dag 1. Möjligheten att hela tiden kunna återkoppla till det egna arbetet när man kombinerar studier med ordinarie arbete har varit en optimal lösning för mig. Mitt självförtroende i mitt dagliga arbete har ständigt växt och gjort att jag känner mig betydligt tryggare när det kommer till att hantera personalärenden."

Sarah Hektor, HR-chef, Kanonaden Entreprenad AB


"Jag ville öka mina kunskaper inom HR området och hade genom kollegor hört väldigt gott om Sensus utbildningar. Den här utbildningen har gett mig goda kunskaper om HR rollen i sig och fördjupning i dom olika områdena. Mitt företag har tagit vara på mina nya kunskaper och nu jobbar jag mer och mer med personalfrågor som jag tycker är jättekul. Sensus kursledare är väldigt kompetenta och engagerade."

Lillemor Löfgren, HR-koordinator, Elajo Mekanik AB


"Jag valde att gå diplomerat HR specialist för att få mer teoretisk kompetens inom den svenska arbetsrätten och strategisk HR. Det jag tycker har varit bäst med utbildningen är att lärarna har varit väldigt proffsiga, engagerade och har så mycket erfarenheter från branschen. Kursupplägget har passat mig mycket bra då vi har fördjupat oss i ett ämne i taget, Vår grupp är dynamisk med många olika erfarenheter och det har gett oss möjlighet till mycket utbytes erfarenheter och best practice något jag har uppskattat enormt då man ibland är ganska ensam i sin roll på företaget. Efter avslutad kurs känner jag mig tryggare i min roll och kommer att arbeta och driva mer strategiska HR frågor och utbildning inom företaget."

Therese Franzén, HR /Admin Manager, Senzum


"Att kunna arbeta parallellt med utbildningen och ha möjlighet att använda sina kunskaper direkt på arbetsplatsen har varit fantastiskt bra och utvecklande. Ledarna och alla föreläsningar har varit intressanta och roliga, de besitter stor kunskap. Trots att det emellanåt har varit tufft att både arbeta och plugga, har jag alltid sett fram emot våra träffar , dessutom har jag haft roligt också! Vi i kursen har även skapat ett värdefullt nätver. Jag har haft stor nytta av utbildningen och bläddrar i böckerna och anteckningarna emellanåt, känner mig tryggare och säkrare på att hantera personalfrågor, vilket även ger en stabilitet på arbetsplatsen."

Martina Ullfors, Administrativ handläggare, Borgholms kommun


”Att kunna arbeta parallellt med utbildningen och ha möjlighet att använda sina kunskaper direkt på arbetsplatsen har varit oslagbart. Ledarna har varit intressanta, roliga och väldigt kunniga inom sina områden. Vi har inte bara lärt oss massor under våra träffar utan vi har haft roligt också! Och skapat värdefulla nätverk i gruppen!

Linda Bergman, personal- och pensionsadministratör, Ratos AB, Stockholm


”När min Chef erbjöd mig att få utbildningen till diplomerad personalstrateg så var det med blandade känslor som jag tackade ja. Jag arbetade som personalchef och hade gjort det under ett års tid och kände att jag verkligen skulle behöva en sådan utbildning men samtidigt var jag lite nervös för vad det skulle innebära för mig och om jag skulle fixa detta. Utbildningen var över förväntan den stärkte mig i min yrkesroll, jag hade användning av kunskapen jag fick och nätverket redan från början. Jag läste och arbetade parallellt hela tiden och kände att jag fick styrka i min roll som personalchef samt att jag fick större självförtroende inför mina uppgifter med den kunskapen som jag fick från utbildningen.”
Susanne Gryfelt, personalchef Kalmar familjebad, Kalmar