Detaljerat innehåll och upplägg

Tillbaka.

Omfattning

 • 6 månad totalt 26 veckor
 • 23 veckor halvfart, 3 dagar/vecka (18v. teori, 5v. praktik)
 • 3 veckor helfart, 5 dagar/vecka (praktik)
 • Kursstart, 2/12-19
 • Kursslut, 31/5-20

Teori

18 veckor teori, halvfart (3 dagar/vecka), totalt 54 dagar enligt nedan:

 • Begravningskunskap (17 dgr)
 • Begravningsadministration (8 dgr)
 • Psykologi (8 dgr)
 • Juridik (8 dgr)
 • Livsåskådning(8 dgr)
 • Bemötande och försäljning (5 dgr)

Praktik

8 veckor varav 5 veckor halvfart (3 dagar/vecka), fördelat under teoridelarna och 3 veckor helfart (5 dagar/vecka) i slutet på utbildningen.

Studieupplägg

 • Inspelade föreläsningar, filmer, uppgifter, litteraturstudier och grupparbeten på digital lärplattform
 • Första fysiska träffen 10-11/1-2020 (fredag-lördag)
 • Andra fysiska träffen i mitten av utbildningen (fredag-lördag)
 • Utbildningen avslutas med 3 veckor praktik på heltid 5 dagar/vecka

Tillbaka.