Diplomerad Begravningsrådgivare

En distansutbildning för dig som är intresserad av ett annorlunda och flexibelt serviceyrke, där du har nära kontakt med människor i olika livssituationer.

På grund av rådande Pandemi kommer utbildningen att göra ett uppehåll  och starta tidigast december 2022. Läs gärna information om utbildningen som slutade i maj 2020, PDF - Begravningsrådgivare.

Om du Har frågor om utbildningens innehåll och upplägg eller om du vill att vi informerar dig i god tid innan ansökningsomgången öppnar, kontakta heidi.simonsen@sensus.se eller 031-7083922.

Som Diplomerad Begravningsrådgivare tar du på ett förtroendefullt sätt hand om alla de önskemål som finns vid beställning av en begravning. Arbetet innebär både att planera och att genomföra själva begravningen, men också att kunna hantera juridiska och ekonomiska frågor.

Begravningsbranschen står inför förnyelse och vidareutveckling av begravningserbjudandet. I samband med detta kommer det öppnas upp möjligheter för nyanställningar inom begravningsområdet över hela Sverige.

Branschen fortsätter sitt samarbete med Sensus och erbjuder nu en utbildning för Begravningsrådgivare på distans med start december 2019. Utbildningen bygger på den tidigare Yrkeshögskoleutbildningen Begravningsrådgivare. Distansutbildningen är inte studiemedelberättigad, men kan enkelt kombineras med arbete.

Följande bör du veta om yrket

Mål
Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som begravningsrådgivare på en begravningsbyrå. Arbetstillfällen finns över hela Sverige och du får vara beredd på att flytta för att få jobb.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som begravningsrådgivare

Förkunskaper och urval

Omfattning

 • 6 månad totalt 26 veckor
 • 23 veckor halvfart, 3 dagar/vecka (18v. teori, 5v. praktik)
 • 3 veckor helfart, 5 dagar/vecka (praktik)
 • Kursstart, december 2022
 • Kursslut, slutet på maj 2023

Innehåll och upplägg

 • Begravningskunskap
 • Begravningsadministration
 • Psykologi
 • Juridik
 • Livsåskådning
 • Bemötande och försäljning

Detaljerat innehåll och upplägg

Kurslitteratur
Vi använder aktuell litteratur, kompendier och annat material som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Ledare och gästföreläsare inom utbildningen kommer från branschen och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Antal deltagare
Vi antar 40 deltagare.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs att du är aktiv på utbildningens digitala lärplattform samt att du kan närvara på utbildningens fysiska träffar och har godkänt betyg i alla tentamina.

Plats
Utbildningen genomförs på distans via digital lärplattform och på två fysiska träffar. Plats meddelas senare.

Pris
40.000 kronor, exklusive litteratur.

Kursstart
December 2022

Ansökan
Ansökan har ej öppnat än. För frågor kontakta Heidi Simonsen - heidi.simonsen@sensus.se eller 031-708 39 22