SeSam Uppsala

Sensus och SeSam Uppsala i samverkan

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning. För aktuellt program och information om föreläsningar, se:

http://www.sesamuppsala.se/hostens-forelasningar-2019/

SeSam utgör ett komplement till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och skapar förutsättningar för samarbete mellan olika organisationer genom föreläsningar om både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

SeSam möjliggör att resultat från forskning och erfarenheter från projektarbeten når ut till en bredare allmänhet.

SeSam är en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan professionen, brukare, anhöriga och andra intresserade. Genom gemensamt lärande kan verksamheterna utvecklas utifrån människors behov och resurser.

SeSam vänder sig i första hand till de som arbetar med och för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i Uppsala län, samt människor som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning och deras närstående.

SeSam har en tidning som de ger ut. Den hittar ni för utskrift här på deras hemsida:

http://www.sesamuppsala.se/helhjartat/