Urban Hermansson

Stockholm

Om Urban
Jag processleder gärna det som rör uppdragsförståelse och organisationsutveckling och som leder till verksamhetsutveckling. Jag arbetar med ett värdesättande förhållningssätt och en hög grad av delaktighet. Jag har erfarenhet av processledning av samgåendeprocesser i Svenska kyrkan, arbetslagsutveckling i församling och i projekt, samt av processinriktad utbildning för att handleda ideella. Jag håller också i utbildningar inom området Hållbar utveckling, särskilt det som rör ekologi/miljö och energieffektivisering.

Referens
"Urban hjälpte oss i en process kring organisation, ansvar och identitet. Hans ledning karakteriserades av tydlighet kombinerad med öppenhet och flexibilitet. Han skapade initialt ett förtroende för sig själv och den process vi skulle gå igenom. Hans ledarstil skapade en trygghet i gruppen. Urban var väl förberedd inför våra möten och kombinerade kunskap, god auktoritet och inlyssning på ett för oss mycket givande sätt."

Henrik Larsson, präst och projektledare i Fisksätra kyrka i Nacka församling.

Kontakt
Telefon 0703605353
E-post urban.hermansson@sensus.se