Magnus Folcker

Växjö

Om Magnus
Jag har ett stort intresse för morgondagens kyrka. Jag är församlingspedagog och har jobbat i flera olika församlingar. Som processledare har jag erfarenhet av att leda kurser och processer med särskilt fokus på gudstjänstliv, församlingsutveckling och kyrkans undervisningsuppdrag. Jag har ett särskilt intresse för rättighetsbaserat arbete inom barn och unga-verksamheten.

Referens
"Under 2012 genomförde Skogslyckans församling en serie möten i processen att utveckla gudstjänstlivet. De olika mötena var dels möten med speciellt engagerade i gudstjänstarbetet men också en serie öppna stormöten efter ett antal gudstjänster. Vid dessa senare möten var det mycket värdefullt att få hjälp av personal från Sensus både vid samtal om upplägget av mötena och som processledare. Vid flera tillfällen medverkade Magnus Folcker, och hela tiden på ett mycket förtjänstfullt sätt. Magnus starka förankring i Svenska kyrkan, stora kunskap om kyrka, gudstjänst och församlingsliv samt humor och positiva sätt att möta människor var oss till stor hjälp i processen. Jag vill gärna rekommendera honom som processledare i andra, liknande sammanhang."

-Lars Björksell, Kyrkoherde i Skogslyckans församling

Kontakt
Telefon 070-533 49 02
E-post magnus.folcker@sensus.se