Lena Åkesson

Linköping

Om Lena
Jag har mångårig erfarenhet från arbete inom Svenska kyrkan, EFS, Hela människan och Fryshuset i Stockholm. Jag har arbetat med olika utbildningsuppdrag genom åren och har ett särskilt intresse för grupprocesser och att arbeta med ledarskap-medarbetarskap. För övrigt brinner jag för religionsdialog och det goda kreativa samtalet.

Referens
"Lena är en mycket kunnig pedagog både för barn och ungdomar och för vuxna. Hon möter deltagarna där de befinner sig och fångar upp det som händer med och mellan deltagarna. Hon är driven, klok och ser till deltagarnas bästa och planerar för att deltagarna ska nå så långt som det är möjligt på den tid hon har till förfogande."

-Carina Norlén på Hela Människan

Kontakt
Telefon 0706-74 00 73
E-post lena.akesson@sensus.se