Jakob Lindkvist

Göteborg

Om Jakob
Jag är utbildad församlingspedagog och har arbetat som stiftskonsulent under många år. Har flerårig yrkesvana av mångkulturellt arbete och lång erfarenhet av att leda processer och utbildningar inom idéburen verksamhet. Jag brinner för ideellt engagemang, delaktighet och rättvisefrågor, inte minst kring fredsarbete. Har ofta arbetat med processinriktat arbete kring värdegrundsfrågor och verksamhetsutveckling och församlingsutveckling.

Kontakt
Telefon 070-618 16 25
E-post: jakob.lindkvist@sensus.se