Fredrik Hedlund

Stockholm

Om Fredrik
Jag är utbildad teolog och pedagog med bred och djup erfarenhet av att leda processer och utbildningar inom idéburen sektor, framförallt Svenska kyrkan. Jag har skaffat mig en rik erfarenhet i att ge stöd åt arbetslag, förtroendevalda och ideella som vill utveckla engagemang och delaktighet. Mina erfarenhetsområden är utvecklingsfrågor som handlar om chefs- och ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och verksamhetsutveckling. Jag har sakkunskap inom idealitets- och engagemangsfrågor och ett stort intresse för civilsamhällets utmaningar och frågeställningar.

Referens
"Fredrik har en glöd som smittar. Han räds inte andra människors rädslor. Han inspirerar och är entusiastisk. Alltid med samma ambition att skapa delaktighet och engagemang. Fredrik har kompetens och djup och en förmåga att använda goda exempel från andra organisationer än kyrkan. Det är ett mervärde."

-Catharina Helmersson, kyrkoherde i Ryds församling i Linköping

Kontakt
Telefon 08-406 16 78
E-post fredrik.hedlund@sensus.se