Per Bäckman

Umeå

Om Per
Jag är teolog och har chefs- och ledarskapsutbildning. Jag har erfarenhet av arbetslagsutveckling och gruppdynamiska processer inom Svenska kyrkan och EFS. Jag arbetar med ett värdesättande förhållningssätt och en hög grad av delaktighet. Jag har arbetat med samgåendeprocesser och har stor erfarenhet av att arbeta med ideella medarbetare.

Referens
"Per ger en mycket tydlig och inbjudande ledning av samtal och bearbetning. Han inger en känsla av tryggt och säkert mentorskap så att gruppdeltagarna vågar bjuda på sig själva och framföra åsikter. Per har en förmåga att fånga upp frågor under tiden och att föra resonemang till speglande sammanfattningar. Han har dessutom ett uppmuntrande ledarskap med inslag av försiktigt utmanande inspel. Processledningen förverkligade syftet och nådde målsättningen."

-Kenneth Nordgren, kyrkoherde, teol. dr. Umeå stadsförsamling

Kontakt
Telefon 070-270 62 62
E-post per.backman@sensus.se