Sensus förbundsstämma 2019

Vi lever i en omvälvande tid med många utmaningar och möjligheter. Studieförbunden har från start haft en viktig samhällsroll att spela och kanske är den rollen än viktigare idag. I Sensus studieförbund ser vi framtiden an i förvissningen om att det vi åstadkommer spelar stor roll för människor, organisationer och för samhället som helhet.

Anmäl dig till stämman

Anmäl dig till stämman genom att klicka på länken nedan. I anmälan anger du om du kommer som ombud, observatör eller inbjuden gäst.

Då vi bjuder på en lättare lunch kan du i anmälan också ange om du har några speciella matpreferenser eller om det är något annat vi behöver känna till, till exempel behov av tolk eller hörselslinga.

Till anmälan

Stämmohandlingar

Här kommer stämmohandlingarna att finns för nedladdning från 13 maj.

Hitta till xxx

Stämman hålls på xxxxx, adress….. Från Centralstationen kan man ta…..