Sensus förbundsstämma 2019

Vi lever i en omvälvande tid med många utmaningar och möjligheter. Studieförbunden har från start haft en viktig samhällsroll att spela och kanske är den rollen än viktigare idag. I Sensus studieförbund ser vi framtiden an i förvissningen om att det vi åstadkommer spelar stor roll för människor, organisationer och för samhället som helhet.

Välkommen till Sensus förbundsstämma 2019

Plats Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm
Tid 13 juni 2019, klockan 10.00 – 16.00. Registreringen öppnar klockan 9.00

Motioner

Motion, som kan väckas av medlemsorganisationernas och regionernas styrelser ska vara Sensus förbundsstyrelse tillhanda senast den 1 mars 2019. Motioner ska skickas till: Sensus riksförbund, Att: Cecilia Bergström, Box 1058, 101 39 Stockholm eller mejlas till cecilia.bergstrom@sensus.se. Inkomna motioner utsändes tillsammans med stämmohandlingarna senast en månad före förbundsstämman.

Anmäl dig till stämman

Anmäl dig till stämman genom att klicka på länken nedan. I anmälan anger du om du kommer som ombud, observatör eller inbjuden gäst.

Då vi bjuder på en lättare lunch kan du i anmälan ange om du har några speciella matpreferenser eller om det är något annat vi behöver känna till, till exempel behov av tolk eller hörselslinga.

Till anmälan

Stämmohandlingar

Här kommer stämmohandlingarna att finns för nedladdning från 13 maj.

Jämför nuvarande stadgar med nya föreslagna

Till stämman finns en proposition om ändrade stadgar. För att enkelt kunna göra jämförelser mellan de nuvarande stadgarna och de nya föreslagna så finns här ett dokument där båda stadgeversionerna finns upplagda bredvid varandra

Jämförelse – stadgar

Hitta till stämman

Stämman hålls på Historiska museet, Narvavägen 13-17 i Stockholm.

Från Stockholms centralstation tar du dig enkelt hit med tunnelbana till Karlaplan eller spårvagn 7 till Djurgårdsbron. Härifrån går det bra att promenera 5-10 minuter eller ta buss 67 till hållplats Historiska museet.

Karta