Röda Korset i Uppsala

Vi ger hopp och räddar liv, i Uppsala och i världen! Utbildning, inspiration, bättre insatser för de mest behövande!

Med våra utbildningar vill vi uppmuntra alla medarbetare (frivilliga, förtroendevalda, anställda, praktikanter och medlemmar) i samtliga rödakorskretsar och RKUF i Uppsala att inspireras till lärande och utveckling. Förutom utbildningarna här arrangerar vi även föreläsningar, seminarium och temadagar.

Hela utbildningskatalogen (pdf) hittar du här.

Utbildningskatalog.pdf


Välkomna med er anmälan!

Detta sker i samarbete med Sensus!