Röda Korset i Uppsala

Vi ger hopp och räddar liv, i Uppsala och i världen! Utbildning, inspiration, bättre insatser för de mest behövande!

Med våra utbildningar vill vi uppmuntra alla medarbetare (frivilliga, förtroendevalda, anställda, praktikanter och medlemmar) i samtliga rödakorskretsar och RKUF i Uppsala att inspireras till lärande och utveckling. Förutom utbildningarna här arrangerar vi även föreläsningar, seminarium och temadagar.

Hela utbildningskatalogen för våren (pdf) hittar du här.


FEBRUARI

Första hjälpen för alla

Torsdag den 7 februari

Tid: 17:00-19:00

Lokal: Röda Korsets Träffpunkt i Uppsala,

Trädgårdsgatan 16 C, ingång från gården

Sista anmälningsdag den 3 februari - ANMÄL DIG HÄR


Humanitära värderingar i praktiken

Dessa två föreläsningstillfällen hör ihop:1. Människor på flykt

Torsdag den 28 februari

Tid: 18:00-21:00

Lokal: Röda Korsets Träffpunkt i Uppsala,

Trädgårdsgatan 16 C, ingång från gården

2. Internationell humanitär rätt

Torsdag den 7 mars

Tid: 18:00-21:00

Lokal: Röda Korsets Träffpunkt i Uppsala

Trädgårdsgatan 16 C, ingång från gården

Sista anmälningsdag den 18 februari - ANMÄL DIG HÄR


MARS

Rödakorskunskap

Obs! Obligatorisk för alla medarbetare.

Måndag den 11 mars

Tid: 10:00-14:30

Lokal: Röda Korsets Second Hand i Uppsala

Danmarksgatan 20 B

Sista anmälningsdag den 5 mars - ANMÄL DIG HÄR


Temavecka mot rasism

18-24 mars 2019

Vi arrangerar aktiviteter i samverkan med flera andra

organisationer. Mer information kommer.


APRIL

Att mötas i vardag och kris

Lördag den 13 april

Tid: 9:00-16:30

Lokal: Röda Korsets Träffpunkt i Uppsala,

Trädgårdsgatan 16 C, ingång från gården

Sista anmälningsdag den 6 april - ANMÄL DIG HÄR


MAJ

Workshop våra grundprinciper

Måndag den 6 maj

Tid: 16:00-18:00

Lokal: Röda Korsets lokal Henry, Trädgårdsgatan 16C, ingång från gården, 1 trappa upp.

Sista anmälningsdag den 1 maj - ANMÄL DIG HÄR


Första hjälpen för alla

Tisdag den 7 maj

Tid: 18:00-20:00

Lokal: Röda Korsets Träffpunkt i Uppsala,

Trädgårdsgatan 16 C, ingång från gården

Sista anmälningsdag den 2 maj - ANMÄL DIG HÄRVälkomna med er anmälan!

Detta sker i samarbete med Sensus!