Rådslag februari 2022

Välkommen till Rådslag 16 feburari 2022. På Rådslag möts förtroendevalda och medarbetare i syfte att lära av varandra och samtala om gemensam riktning.

Tid: Onsdag 16 februari, kl 09:30 – 16:00
Plats: Online via Zoom. Länk till mötet: https://us06web.zoom.us/j/88669899646?pwd=RFJ6U21qdlltUXBZMTV3dWV6cTN0dz09


Meeting ID: 886 6989 9646
Passcode: 990023
One tap mobile
+46844682488,,88669899646# Sweden
+46850500828,,88669899646# SwedenSyfte med Rådslag

På Rådslag möts förtroendevalda och medarbetare i syfte att lära av varandra och samtala om gemensam riktning.

Arbetet på Rådslagen handlar om att ensa de huvudsakliga inriktningar som beslutas vid förbunds- och regionstämmor. De huvudsakliga inriktningarna innehåller en koppling till identiteten, samt beskrivningar av vårt sammanhang, våra huvuduppgifter, vilka satsningar/inriktningar vi vill göra samt hur medel ska disponeras. De huvudsakliga inriktningarna vägleder regioner och riksförbund i utformandet av de verksamhets- och handlingsplaner de kommande åren.

På Rådslagen sker också samtal om vilka vi är tillsammans, för en gemensam förståelse av förbundets helhet och delar, hur dessa hänger samman samt hur ansvarsfördelning ser ut.

Rådslagen äger rum två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Vartannat år tar Rådslagen sikte på regionernas huvudsakliga inriktning och vartannat år på förbundets huvudsakliga inriktning.

De som möts på Rådslaget är:

  • förbundsordförande och ytterligare en förtroendevald från förbundsstyrelsen
  • förbundsrektor
  • regionordförande och ytterligare en förtroendevald från respektive regionstyrelse
  • regionchefer
  • sammankallande i valberedning

På höstens rådslag görs inspel från verksamhetsnära medarbetare. Utifrån nulägesbeskrivningar, samtal om trender, delande av arbetssätt och befintliga huvudsakliga inriktningar bearbetas form och innehåll för kommande huvudsakliga inriktningar.

Inför vårens rådslag görs inspel från medlemsorganisationer och samarbetsparter. Utifrån bearbetningen på höstens rådslag förs mer konkreta samtal om vad vi kan ta med oss in i respektive region/riksförbund för att förbättra form, innehåll och arbetssätt kring huvudsakliga inriktningar.


Varmt välkommen!
Kerstin Kyhlberg Engvall, förbundsordförande och Fredrik Hedlund, förbundsrektor

Körschema

Huvudfokus för dagen är att titta på arbetet med regionernas huvudsakliga inriktningar (HI) vad gäller form, innehåll och arbetssätt för att ge varandra inspel. Samt hur förbundsstämmans huvudsakliga inriktning har influerat och inspirerat.

09:30 Förhäng samt kolla teknik

09:50 Välkommen
Syftet med Rådslag och dess plats i organisationen. Roller i rummet.

10:00 När- och omvärldsspaning tillsammans
Civilsamhällets och folkbildningens utmaningar i ljuset av ifrågasättande och kontrollparadigm. Med koppling till förändrade villkor i kommuner, Folkbildningsrådets uppföljningar, kommande statsbidragsvillkor, Riksrevisionens granskning med mera. Helgrupp och arbete i mindre grupper.

11:30 Vi delar hur vi låtit (eller kommer att låta)
MO/SP och andra intressenter ge inspel. Helgrupp.

12:00 Lunch

13:00 Vi tittar på varandras HI och ger varandra inspel
Arbete i mindre grupper.

14:00 Fika

14:15 Vad träder fram som särskilt viktiga satsningar?

Arbete i mindre grupper och helgrupp.

15:30 Nästa steg
Helgrupp

16.00 Sluttid

Ladda ner

Dokument och handlingar

Nedan finner ni förbundsstämmans huvudsakliga inriktning från 2021 samt regionernas huvudsakliga inriktningar så långt som de kommit i processen. Dokumenten och processerna skiljer sig åt vilket vi delar med varandra vid Rådslaget.