Ojämlikhetens pris

Hur påverkas vår hälsa och vårt mående av diskriminering? I föreläsningsserien Ojämlikhetens pris utforskar vi de konsekvenser som bristen på lika rättigheter och möjligheter har för vår hälsa.

Hur påverkas vår hälsa och vårt mående av diskriminering? I föreläsningsserien Ojämlikhetens pris utforskar vi de konsekvenser som bristen på lika rättigheter och möjligheter har för vår hälsa.


Torsdagen, 20 februari, kl. 11:30-13

Ojämlika villkor - Funktionsrätt och hälsa

MARIA JOHANSSON, ordförande för FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder

Maria har lång erfarenhet av att arbeta med funktionshinderperspektivet och är en

känd profil för tillgänglighet.

Anmäl dig här!

Torsdagen, 19 mars, kl. 11:30-13

HBTQ+ personers hälsa och livsvillkor – Fokus Norr

En lunchföreläsning med LINDA MOESTAM, folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdet,

Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

Anmäl dig här!

Fredagen, 17 april, kl. 11:30-13

Psykisk ohälsa bland årsrika människor –

ett försummat problem

En lunchföreläsning med BARBRO WESTERHOLM, riksdagsledamot (L) och prof. em.

Anmäl dig här!

Maj 2020

Same i Sverige – Rasism, hälsa och livsvillkor

Mer information kommer!