Ojämlikhetens pris

Hur påverkas vår hälsa och vårt mående av diskriminering? I föreläsningsserien Ojämlikhetens pris utforskar vi de konsekvenser som bristen på lika rättigheter och möjligheter har för vår hälsa.

Den första föreläsningen i serien äger rum torsdag, den 28 november, kl 11:30-13:00 i Kulturcentrum Ebeneser.

Vardagskränkningar och minoritetsstress - Hur hänger det ihop?

Anneli Svensson, socionom och leg. Psykoterapeut

Vad är minoritetsstress? Hur påverkas vi av kränkningar, diskriminering och våld? Hur förstår vi kumulativa, överförda och kollektiva trauman bättre? Dessa frågor tar Anneli Svensson upp i sin lunchföreläsning.
Anmäl dig här senast den 26 november!.

Under 2020 följer sedan en serie föreläsningar som reder ut på vilket sätt olika grupper utifrån de sju diskrimineringsgrunderna* påverkas av bristen på lika rättigheter och möjligheter. Mer information följer.


Torsdagen, 20 februari, kl. 11:30-13

Ojämlika villkor - Funktionsrätt och hälsa

MARIA JOHANSSON, ordförande för FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder

Maria har lång erfarenhet av att arbeta med funktionshinderperspektivet och är en

känd profil för tillgänglighet.

Anmäl dig här!

Torsdagen, 19 mars, kl. 11:30-13

HBTQ+ personers hälsa och livsvillkor – Fokus Norr

En lunchföreläsning med LINDA MOESTAM, folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdet,

Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

Anmäl dig här!

Fredagen, 17 april, kl. 11:30-13

Psykisk ohälsa bland årsrika människor –

ett försummat problem

En lunchföreläsning med BARBRO WESTERHOLM, riksdagsledamot (L) och prof. em.

Anmäl dig här!

Maj 2020

Same i Sverige – Rasism, hälsa och livsvillkor

Mer information kommer!