Svenska för asylsökande - Swedish courses for asylum seekers

Är du ny i Göteborg och väntar på besked från Migrationsverket? Då är du välkommen att studera svenska på Sensus, Drottninggatan 30 i Göteborg. Welcome to study Swedish at Sensus, Drottninggatan 30 in Göteborg.

Kurser i svenska för asylsökande
Kurserna kostar inget för dig som är asylsökande och har LMA-nummer.

Anmäl dig här:

Svenska för asylsökande - nybörjare (beginner level)

Svenska för asylsökande - fortsättning (continuation level)

Swedish courses for immigrants seeking asylum in Sweden
The courses are free if you are asylum seeker and have a LMA number.