Svenska för asylsökande - Swedish courses for asylum seekers

Är du ny i Stockholm och väntar på besked från Migrationsverket? Då är du välkommen att studera svenska på Sensus Stockholm. Welcome to study Swedish at Sensus Stockholm.

Kurser i svenska för asylsökande
Kurserna kostar inget för dig som är asylsökande och har LMA-nummer.

Swedish courses for for immigrants seeking asylum in Sweden
The courses are free if you are asylum seeker and have a LMA number.