RådRum

Ett rådrum är en plats dit människor som behöver hjälp att hitta rätt i det svenska samhället är välkomna. Besöken är gratis, konfidentiella, neutrala och opartiska.

Rådrummen bemannas av frivilliga. Målsättningen är att 50% av rådgivarna ska komma från majoritetssamhället och 50% ska komma från ett utomeuropeiskt land.

Alla som vill engagera sig får gå en utbildning. Utbildningarna anpassas i längd och upplägg efter lokala behov, men innehållet är alltid detsamma. Bland annat omfattar utbildningen områdena bemötande, migration, privatekonomi, samhällskunskap, arbete, bostad och diskrimineringslagen.

RådRum har hämtat inspiration från Citizens Advice Bureau i Storbritannien som har lång och gedigen erfarenhet av samhällsrådgivning. Projektet RådRum Stockholm drivs av Sensus studieförbund, Individuell Människohjälp och Hållbar utveckling Skåne. Projektet finansieras av AMIF – Europeiska unionen.

Målet med verksamheten är att öka tilliten till och delaktigheten i det svenska samhället genom att korttidsutbildade, nyanlända, anhöriginvandrare, tredjelandsmedborgare och arbetskraftsinvandrare ska kunna tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma utsträckning som resten av befolkningen.

Vill du veta mer om projektet? Vill du engagera dig som rådgivare? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

RådRum Skåne
Viktoria Wågert
viktoria.vagert@sensus.se

RådRum Stockholm
Anna Wikman
anna.wikman@sensus.se

RådRum finns på följande platser:

RådRum Skåne
Bromölla: Bromölla bibliotek, Hermansens gata 22 Hörby: Tingsgatan 27 Kristianstad: Östra Storgatan 27 Lund: Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6 Malmö: Garaget, Lönngatan 30 Malmö: Rosengård Folkets hus, Wachmeisters väg 1 Malmö: Malmö stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11 Simrishamn: Rörbäcksgatan 1

RådRum Stockholm
Sollentuna: Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum, Aniaraplatsen 2 Stockholm: Medborgarplatsen/Fatbursparken, Bofills båge 17 Stockholm: Mariatorget, Torkel Knutssonsgatan 39
Knivsta: Lyckträffen, Sågverkstorget 10