Vardagssvenska - Swedish

Vardagssvenska är språkkurser för dig som är ny i Sverige. Vi tränar på att prata och skriva svenska och fokuserar på den svenska som gör ditt liv lättare och roligare i Sverige.

Innehåll
Grunderna i svenska språket för att göra sig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer. Studiecirkeln arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva. Lärandet sker på svenska och med fokus på muntlig kommunikation. Lärandet sker anpassat till olika nivåer och och för nybörjare finns tolk till persiska och arabiska.

Tid och plats
Nya kursstarter erbjuds under året.

Anmälan
Kurserna är kostnadsfria. Du måste vara över 18 år och asylsökande med LMA-nummer.

Anmäl dig via epost: halmstad@sensus.se, telefon: 035-10 03 55 eller besök Sensus på Stenvinkelgata 2 i Halmstad så hjälper vi dig.

Vid anmälan uppge namn, adress, telefon, epost och LMA-nummer.

A Swedish language course for those who are new in Sweden. We practice to talk and write Swedish and focuses on the Swedish making your life easier and more fun in Sweden.

Content
The basics of the Swedish language to make your self understood and to understand others in everyday situations. We work with all language skills - speaking, reading, hearing and typing. Learning takes place in Swedish with a focus on oral communication. Learning occurs suited to different levels, and beginners are interpreting into Persian and Arabic.

Time and place
New courses starts during the year.

Registration
The courses are free of charge. You must be over 18 years and asylum seekers with LMA number.

Register at halmstad@sensus.se, telephone: 035-10 03 55 or visit us at Sensus, Stenvinkelsgatan 2, Halmstad, and we will help you.

The notification should include name, address, telephone, email and LMA number.