Tillsammans

– en film om Sensus och asylverksamheten i Halmstad

Sedan den 15 augusti 2015 genomför studieförbunden på uppdrag av regeringen särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och personer som bor i migrationsverkets anläggningsboende.

Tillsammans har vi på Sensus mött asylsökande och genomfört svenska, samhällsinformation och vissa hälsofrämjande insatser.

Sensus Halmstad, 2019