Samhällsinformation - Community Information

Om Sverige, samhällsinformation. About Sweden, civic orientation.

Innehåll
• De mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.
• Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt.
• Hur samhället är organiserat.
• Praktiskt vardagsliv.

Tid och plats
Nya kursstarter erbjuds under året.

Anmälan
Kurserna är kostnadsfria. Du måste vara över 18 år och asylsökande med LMA-nummer.

Anmäl dig via epost: halmstad@sensus.se, telefon: 035-10 03 55 eller besök Sensus på Stenvinkelgata 2 i Halmstad så hjälper vi dig.

Vid anmälan uppge namn, adress, telefon, epost och LMA-nummer.

Content
• human rights and fundamental democratic values
• the other rights and responsibilities of the individual
• how Swedish society is organized
• practical aspects regarding everyday life

Time and place
New courses starts during the year.

Registration
The courses are free of charge. You must be over 18 years and asylum seekers with LMA number.

Register at halmstad@sensus.se, telephone: 035-10 03 55 or visit us at Sensus, Stenvinkelsgatan 2, Halmstad, and we will help you.

The notification should include name, address, telephone, email and LMA number.