Ny i Sverige - Halmstad

Är du ny i Halmstad-Spenshult? Sensus och Svenska kyrkan erbjuder kurser för dig som väntar på besked om uppehållstillstånd.

Folkbildningen och studieförbunden har i uppdrag från regeringen att stödja asylsökandes och nyanländas språkinlärning och etablering i samhällslivet.

Vi erbjuder kurser i Oskarströms församlingshem och på Sensus i Halmstad inom:
• Vardagssvenska, för dig som vill lära dig grunderna i svenska språket.
• Samhällsinformation
• Svenska nyheter

Du hittar information om alla kurser längst ner på sidan.

Ny i Halmstad-Spenshult?

Sensus bedriver många olika verksamheter som fokuserar på att underlätta språkinlärning och etablering i det svenska samhället för asylsökande och nyanlända.

Kontakt
Epost: halmstad@sensus.se, telefon: 035-10 03 55 eller besök Sensus på Stenvinkelgata 2 i Halmstad så hjälper vi dig.

New in Sweden

Adult education and educational associations has been commissioned from the government to support asylum seekers and newcomers' language acquisition and establishment of community life.

We offer courses in Oskarströms församlingshem and Sensus in Halmstad within: • Swedish, for those who want to learn the basics of the Swedish language. • Community Information • Swedish news

You'll find information about all the courses at the bottom of the page .

For more information

Email: halmstad@sensus.se, telephone: 035-10 03 55 or visit us at Sensus, Stenvinkelsgatan 2, Halmstad, and we will help you.