Ny i Sverige

Sensus studieförbund stödjer asylsökandes språkinlärning och delaktighet i samhällslivet.

Genom studiecirklar i svenska, samhällsinformation och kultur erbjuder vi asylsökande möjlighet att fördjupa sina kunskaper om det svenska samhället. Studiecirklarna bedrivs i samarbete med flera olika organisationer och föreningar vilket skapar nya möten och sammanhang för deltagarna. Vi stödjer även våra samarbetspartners med utbildningar, material och nätverk.

Hashtag Fokus

Hashtag(#)-Fokus är ett integrationsprojekt som bedrivs i Norrköpings kommun och i Gusum och som är delfinansierat av Europeiska asyl-, integrations- och migrationsfonden.

Läs mer

NAD - Nätverk Aktivitet Delaktighet

NAD-projektet har som syfte att öka nyanlända personers hälsa och välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda möjligheter att bygga sociala nätverk. NAD-projektet finns i Skåne.

Läs mer

RådRum

Ett rådrum är en plats dit människor som behöver hjälp att hitta rätt i det svenska samhället är välkomna. Besöken är gratis, konfidentiella, neutrala och opartiska.

Läs mer

Svenska för asylsökande Göteborg

Är du ny i Göteborg och väntar på besked från Migrationsverket? Då är du välkommen att studera svenska på Sensus, Drottninggatan 30 i Göteborg. Welcome to study Swedish at Sensus, Drottninggatan 30 in Göteborg.

Läs mer

Vardagssvenska Halmstad

Vardagssvenska är språkkurser för dig som är ny i Sverige. Vi tränar på att prata och skriva svenska och fokuserar på den svenska som gör ditt liv lättare och roligare i Sverige.

Läs mer

Svenska för asylsökande Stockholm

Är du ny i Stockholm och väntar på besked från Migrationsverket? Då är du välkommen att studera svenska på Sensus Stockholm. Welcome to study Swedish at Sensus Stockholm.

Läs mer