Föreläsningar

Hur förmedlar vi Jesus genom Musik?

André Jacobson kyrkoledare i Equmeniakyrkan region Nord. André är både musiker och pastor och har ett brinnande intresse för musik. Hans erfarenhet att sprida evangeliet genom musik i församlingar, körer, grupper, solister allt från barn och skolkontakter med Perla Bjurenstedt, ledare i kören Canorus, ekumeniska satsningar, ungdomsarbete mm. André skriver en del musik bl.a har han tonsatt Psaltarpsalmer.


Den hållbara musikern!

Kjell Fagéus är mental tränare via AMT ”artistisk mental träning". Han har under flera år arbetat som klarinettist och orkestermusiker vid Kungliga Hovkapellet.

Musikern är viktig och har ofta ett tufft arbete att få livet att gå ihop när stress, obekväm arbetstid, snabb instudering osv kan ta över. Kjell vill träna oss till hållbarhet.


Musik som verktyg för integration

Karin Sundin Korsár och Bo Korsár startade och är ideella ledare för Sånggruppen Asyl/Asylkören i Söderhamn Sandarne församling. De har under flera år arbetat med integration genom körverksamhet.

”När syskonen kommer” - är en film som visar ”Nya sätt att vara kyrka” se https://www.youtube.com/watch?v=APwDfXu-Fk8 eller https://www.youtube.com/watch?v=TVq6Vmw7PnE

I föreläsningen berättar Karin och Bo om deras arbete med kören och vad som hänt sedan kören startade 2014. De har bl.a. gett ut ett material ”Herre öppna nya vägar” och cd-skivan “Inför Dig vi kommer” med Sånggruppen Asyl/Asylkören med noter och ackord. I bägge sångmaterialen är sångerna översatta till engelska, persiska och arabiska. De räknar med att också ha med sig en alldeles ny cd med Sånggruppen Asyl/Asylkören “Vi tackar Dig vår Gud” till vårt Musikforum.


Den medskapande kören

Peder Karlsson, Peder Karlsson är sångare, kompositör, arrangör och gitarrist som kanske är mest känd som grundare och medlem i The Real Group. Peder leder föreläsningen ”Den medskapande kören” där vi får tips på körsamspel - inlyssnande sång och musik.