Välkommen till Mötesplats Rättigheter 23-24 oktober

Möten, inspiration och fördjupning bortom det traditionella

NU ÄR PROGRAMMET KLART

Årets Mötesplats har tema Rättigheter. Det kan t ex handla om rättighetsbaserat förhållningssätt och att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Frågorna om olika ”rättigheter” berör alla delar av våra liv, både som organisationer och individer.

Därför inbjuder vi dig till Mötesplats Rättigheter där du har möjlighet att utmana dig själv och din organisation i samtal med andra. Låt dig inspireras, mötas, dela och delta. Vi låter forskning och praktik mötas, vi testar nya former för möten och lärande.

Var med och bidra med dina erfarenheter och ditt engagemang!

Inbjudna är organisationer som är medlemmar eller samarbetar med Sensus. I år har vi också bjudit in Susanne Wigorts-Yngvesson, professor i etik vid Enskilda Högskolan i Stockholm och Stina Oscarson, samhällsdebattör och författare.

Mötesplatsen arrangeras för sjätte året i rad av Sensus studieförbund, Sigtuna folkhögskola och Sigtunastiftelsen.

Varmt välkommen!

Ann-Katrin Persson, förbundsrektor Sensus

Foto på Susanne Wigorts-Yngvesson

Fotograf: Tomas Nihlén

Foto på Stina Oscarson

Foto: Leopardforlag

PROGRAM


23 oktober

10:00 Ankomst med fika

10:30 Välkomna
Vi presenterar oss och våra organisationer närmare!

11:00 Rättigheter och skyldigheter för alla
FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna rymmer det mesta av mänskligt liv. Principen är ganska enkelt i teorin, men svår i praktiken. Rättigheter hamnar ofta i konflikt med varandra och olika intressen styr vems rättigheter som förverkligas. Susanne belyser rättigheternas historia och vilken funktion de har idag.

Susanne Wigorts Yngvesson är professor i etik vid Enskilda Högskolan i Stockholm och forskar bl a kring rättighetsorienterade frågor om medieetik, religionsfrihet, samvetsfrihet och övervakning.

12.00 Lunch

13:00 Forts. Susanne Wigorts-Yngvesson

14.00 Reflektion och delande utomhus

16:30 Motstånd, samtal och demokrati
Om konstens frihet och yttrandefriheten och vad som händer när rättigheter krockar med varandra. Och om varför motstånd är en del av demokratin. Tillsammans med Sara Granér är Stina aktuell med boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” – en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Stina tar oss med på ett intressant samtal där vi blir utmanande att reflektera utifrån olika perspektiv.

Stina Oscarson är regissör, dramatiker och fri skribent. Hon är har bl.a varit konstnärlig ledare för Orionteatern, Chef för radioteatern och krönikör på DN kultur. Idag arbetar hon som frilans för närvarande med uppdrag för bl.a Stockholms stadsteater, tidningen ETC, ABF och högskolan i Gävle. Engagemanget för freds och demokratifrågor går som en röd tråd genom hela hennes skapande.

19:00 Middag och gemensamt umgänge


24 oktober


Frukost

08:00 Morgonmeditation i Kryptan för den som vill

08:30 Backspegel

09:00 Aktuellt inom Mänskliga Rättigheter
Mänskliga Rättigheter är både enkelt och svårt. Det bygger på en enkel princip – alla människors lika värde. Men vad innebär detta i praktiken? MR-fonden berättar om sitt arbete och vad som är aktuellt inom MR-området idag, nationellt som internationellt.

Fonden för Mänskliga Rättigheter (MR-Fonden) arbetar med att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta görs genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer.

09:30 Vardagens rättighetsarbete

10:45 Fika

11:15 Metod för rättighetsbaserat förhållningssätt

12:15 Lunch

13:15 Summerande och reflekterande samtal

14:00 Hemfärd

Plats: Sigtunastiftelsen

Tider: 23-24 oktober. Vi startar kl 10:00 och avslutar kl 14:00.

Pris: 1990 kr

Boende: Vi bor i fina enkelrum på Sigtunastiftelsen

För mer information kontakta marie.lennerhed@sensus.se